Nástroj umožňující identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky

FPE ZČU

Vítejte na webových stránkách věnovaných výsledkům z projektu TL 04000147 Vývoj screeningového nástroje umožňujícího identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou distanční výuky.

Přímý odkaz na aplikace

Podrobnosti viz níže

Projekt byl realizován v období 1. 10. 2020 – 30. 9.2022 a byl podpořen Technologickou agenturou České republiky.

Najdete zde hlavní výstup projektu v podobě jednoduchého screeningového nástroje umožňujícího na základě vložených dat jednak identifikovat žáky ohrožené sníženou efektivitou při distanční výuce, jednak pak nastavit vhodně parametry výuky z hlediska užívání aktivních metod učení a poměry sychronní a asynchronní výuky. Ačkoliv je samotný nástroj jednoduchý a vyžaduje vložení poměrně malého množství vstupních dat, jde o výsledek velmi komplexního výzkumu do něhož se zapojilo 70 učitelů českého jazyka, fyziky, matematiky, německého jazyka a zeměpisu, a více než 1400 žáků základních a středních škol (ještě jednou jim děkujeme!). Prvotně bylo přitom uvažováno více než 100 potenciálně relevantních proměnných, z nichž byly identifikovány ty hrající roli prediktorů efektivity distanční výuky. Celý výzkum a cesta ke screeningovému nástroji jsou popsány ve třech článcích publikovaných výzkumným týmem projektu. Výstupy:

VýstupOdkaz
Článek Efektivita distanční výuky během pandemie covid-19 představující teoreticko-metodologické aspekty měření efektivity distanční výuky a design výzkumuhttp://olympiadatechniky.cz/wp-content/uploads/2022/09/itev_2_2021-5.pdf
Článek Factors Influencing Effectiveness of Pandemic Distance Learning – Preliminary Findings From a Complex Survey představující základní výsledky z komplexního výzkumu faktorů ovlivňujících efektivitu distanční výuky během pandemie covid-19 a cestu k výpočtovému modelu pro screeningový nástroj.https://www.divai.sk/assets/divai2022.pdf
Článek Predictors of the Effectiveness of Different Approaches to Pandemic Distance Learning představující samotný výpočtový model, který tvoří základ níže uvedeného screeningového nástrojehttps://www.mdpi.com/2227-7102/12/9/605
Aplikace pro výpočet koeficientů souvisejících s distanční výukou. Aplikace je zazipovaná. Soubor stáhněte a rozbalte na libovolné místo. Aplikace není digitálně podepsána, systém windows ji tak možná bude označovat jako potenciálně rizikovou.
Distscreening.zip
WEBOVÁ verze aplikace pro výpočet koeficientů souvisejících s distanční výukou. Nepostkytuje možnost exportu dat ale jako základní přehledový nástroj je postačující.
odkaz
Nástroj funguje tak, že uživatel z řad učitelů ZŠ a SŠ zadá vybrané údaje týkající se jeho třídy, školy, resp. jeho samotného (dle popisků níže), a nástroj mu na základě výpočtu vycházejícího ze statistického modelu vrátí ve formě stručných komentářů (vycházejících z číselných hodnot spočítaných na základě modelu) následující výsledky: Všechny výstupy je třeba brát pouze jako indikativní a založené na statistických výstupech. Jde tedy pouze o pomůcku při samostatném rozhodování učitele založeném na jeho vlastních zkušenostech a odbornosti. Nikoliv o nezpochybnitelný nástroj, který by toto rozhodování měl jakýmkoliv způsobem suplovat.

Budeme velice rádi za zpětnou vazbu týkající se tohoto nástroje i celého výzkumu! Poznámky, komentáře a náměty na zlepšení ohledně obsahu a metod posílejte, prosím, řešiteli projektu a vedoucímu výzkumného týmu doc. Jiřímu Kohoutovi, Ph.D. na e-mail jkohout4@kmt.zcu.cz. Technické připomínky ohledně funkčnosti či grafiky webu a samotného nástroje směrujte, prosím, na PhDr. Pavla Masopusta, Ph.D. na pmasop@kmt.zcu.cz.